Cách vào IBET888

Thông Tin Chi Tiết Về Pontoon Trong Ibet888

Mỗi người chơi trong trò chơi Pontoon có thể được chia bài úp và bạn phải đưa ra đặt cược của bạn mà không được biết giá trị của bài hay nhìn qua nó. Sau đó, người chơi có thể xem bài của họ. Giá trị tốt nhất tất nhiên là 21 nhưng nếu bạn muốn nhận được nó một cách tự nhiên, bạn cần 2 quân bài ngay từ đầu chỉ trong Ibet888.

Các giá trị bài của Pontoon trong Ibet888

Các quân bài phải là một quân Ách và một quân giá trị 10. Khi bạn có 21, nó không được gọi là Blackjack, nhưng gọi là Pontoon. Nếu một trong những người có Pontoon là chủ ngân hàng, chủ ngân hàng có thể lật ngay bài của mình. Người này sẽ giành chiến thắng trong trò chơi ngay lập tức với số tiền gấp đôi từ đặt cược của người chơi. Sau khi Pontoon, tay bài lớn thứ hai sẽ là 5 lá bài có tổng số 21 lá hoặc gần 21 và được gọi là Five Card Trick.

Không cần phải vội vã chơi Pontoon và bạn chỉ cần học tốt hơn về trò chơi này còn các trang web Cách vào IBET888 sẽ cung cấp cho bạn sự trợ giúp tốt nhất. Tuy nhiên, những kết hợp đó có thể bị đánh bại bởi 3 hoặc 4 tay bài có tổng giá trị bằng 21 hoặc gần 21. Pontoon chủ yếu chỉ gói gọn trong quy tắc 21 và bạn phải ghi nhớ rằng bạn không thể có cùng giá trị với chủ ngân hàng. Nếu bạn có cùng giá trị, thì chủ ngân hàng cũng sẽ thắng trong Ibet888.